Jul 31, 2017

Hôm nay, đã khống chế số lượng OFC gửi đi tài khoản khác.

Số lượng chuyển OFC đã bị khống chế là 10.000 OFC /một ngày cho mỗi tài khoản như đã thông báo.

Sau 18h hôm nay 9/2, Long đã thực hiện chuyển đi 1 triệu OFC tới tài khoản khác, thì lệnh chuyển không thực hiện được và xuất hiện dòng chữ: "Limits reached".

Chúc mừng các thành viên đã chuyển xong hết OFC về tài khoản mong muốn!

Trích dẫn "We give OFC out for free – so we do not advise people to sell them. You can however transfer up to 10.000 OFC per day to other members in your Downline or Upline." = "Chúng tôi cấp OFC miễn phí nên không khuyên ai bán chúng. Tuy thế bạn có thể chuyển tới 10.000 OFC mỗi ngày cho thành viên trên hay dưới hệ thống của mình."

=====================
Các Hợp đồng góp vốn mua chung Onecoin, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhưng để có nhiều coins thì phải mang coins đi gửi tiết kiệm bắt buộc. Trong tương lai một vài năm nữa khi Onecoin thành công thì trị giá hợp đồng cổ đông trở thành rất lớn và xuất hiện rủi ro. Ví dụ chỉ một thành viên kiện hợp đồng ra tòa án thì rất có thể Tòa sẽ phán quyết hợp đồng là vô hiệu do đối tượng của hợp đồng chưa được luật pháp bảo vệ, hành lang pháp lý chưa rõ ràng, quan tòa không cần biết onecoin là cái gì cả. Hợp đồng sẽ bị hủy và trả lại tiền gốc cho người góp vốn kèm chút lãi suất do ngân hàng quy định. Với OFC, chúng ta có cơ hội chuyển đổi coins tiết kiệm sang cổ phiếu OFC và cho phép gửi hàng loạt số cổ phiếu này cho từng thành viên đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đó là một cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro, đồng thời giảm áp lực lên người giữ tài khoản Onecoin chung.

Những thành viên đã có rất nhiều OFC từ các hợp đồng góp vốn chung thì nên giữ nguyên Onecoin tự do trong các khoản độc lập, để mua sắm hàng hóa bằng coin sau ngày 16/2 và để sau này bán coin trên sàn xcoinx...Mỗi tài khoản độc lập chỉ cần quy đổi 1 coin ra OFC là có thể gửi nhận OFC thoải mái. Tỷ lệ tham khảo: OFC = 50%, Coins để bán = 30%, Coin để mua hàng = 10%, coin khác = 10%. Lưu ý: Cty Onecoin đang siết chặt quản lý KYC.


Đoàn Hữu Long, Liên lạc. (090) 333-7073.
[khong-che-so-luong-chuyen-ofc]
Ngày đăng 09/02/2017