Feb 1, 2017

Giá cổ phiếu OFC của Onecoin sẽ tăng?

Hôm nay là ngày đầu tháng 2, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu vào thời điểm này. Trong tháng 2 việc quy đổi Onecoin sang cổ phiếu sẽ diễn ra. Các thành viên sẽ nhận được ưu đã qua việc nhân đôi cổ phiếu, lưu ý việc nhân đôi cổ phiếu chỉ áp dụng trong tháng 2 năm 2017.

Như lời đã hứa giá Onecoin khi lên sàn sẽ tiếp tục tăng, những người giữ lượng lớn Onecoin sẽ không được bán Onecoin ra trong 1 thời gian bằng việc quy đổi cổ phiếu. Việc này có thể sẽ gây rất nhiều tranh cãi nhưng trên thực tế chúng ta có thể tính được.

+ Onecoin khi lên sàn, nó sẽ tăng trưởng đến 1 mức độ phù hợp. Sau đó, Onecoin sẽ bình ổn giá để trở thành tiền tệ.
+ Cổ phiếu Onecoin thì vẫn tiếp tục tăng do mức độ phát triển của tập đoàn OneLife và chịu ảnh hưởng lớn của sự phát triển hệ sinh thái OneLife.

Vào năm 2018, thị trường cổ phiếu Onecoin sẽ rất sôi nổi.

Vào năm 2020, việc khai thác Bitcoin sẽ biến động (đa phần những người nắm giữ Bitcoin họ không biết điều này), Onecoin sẽ trở thành đồng tiền chung được toàn thế giới chấp nhận. OneLife sẽ thống trị nền kinh tế toàn cầu trong những năm tiếp theo.


Nguyễn Thế Anh
Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[onecoin-ban-chung-chi-co-phieu-2-2017].
Ngày đăng 01/02/2017
__________________
>Xem thêm trong chuyên mục về Cổ Phiếu Onecoin.

No comments:

Post a Comment