Jul 28, 2017

Cách chuyển OFC giữa các tài khoản.

Bạn thân mến, cho đến thời điểm này (6/2/17) thì chứng chỉ cổ phiếu OFC chỉ chuyển được giữa các tài khoản trong trực hệ- tức là tuyến trên và tuyến dưới chứ chưa chuyển tuyến ngang được. Nếu bạn đã có OFC trong tài khoản của mình rồi và bạn muốn chuyển sang tài khoản của người khác thì dưới đây là phần hướng dẫn nhé.

Trước khi chuyển OFC, bạn cần chắc chắn rằng cả tải khoản chuyển đi và tài khoản nhận đều được kích hoạt OFC rồi (Để kích hoạt OFC thì bạn xem bài: CÁCH CHUYỂN ĐỔI ONECOIN SANG OFC).

Đầu tiên là bạn đăng nhập vào Tài khoản trên trang www.onecoinofc.com, bạn dùng chính username, mật khẩu của tài khoản trên trang Onelife.eu để đăng nhập vì nó thông với nhau.


Hình dưới đây là ghi nhận số lượng OFC, số lượng Onecoin hay Onecoin gửi tiết kiệm mà bạn đang có trong tài khoản.


Để chuyển OFC sang tài khoản khác, bạn xem hình dưới, nhấp chuột vào "Transfer OFC's"


Nhập thông tin như bảng dưới:


Nếu chuyển khoản thành công rồi thì bạn quay ra trang chủ (Dasdboard) sẽ thấy số OFC bị giảm đi trong mục "OFC's Balance".


Kéo xuống dưới trang chủ bạn sẽ thấy lịch sử giao dịch xảy ra sau khi bạn làm lệnh.


Chúc bạn thành công!
Châu Thủy
Đoàn Hữu Long, Liên lạc. (090) 333-7073.
[cach-chuyen-ofc-giua-cac-tai-khoan].
Ngày đăng 10/02/2017

No comments:

Post a Comment