Jan 27, 2017

Onecoin tự động chuyển từ trang xcoinx về onelife.eu

Ngày 26/01/2017: Onecoin đã được tự động chuyển từ trang xcoinx về trang onelife.eu. Các thành viên đặc biệt lưu ý cân nhắc việc dồn Onecoin tự do để mua cổ phiếu OFC trong tháng 2/2017, chỉ có ưu đãi trong tháng 2 mà thôi, các tháng 3, 4...sẽ không còn ưu đãi đó nữa.

Ngày 21/01/2017: Tất cả số Cash khớp lệnh (EUR) của các tài khoản bán coin bên xcoinx về bên Onelife.eu để bà con bán hết đi ăn Tết rồi nhé!

Theo Thông báo chính thức của tập đoàn thì ngày 16/02/2017 chúng ta đã có thể chính thức dùng đồng Coin để giao dịch và mua hàng hoá (hiện tại có khoảng 4000 cửa hàng sẽ chấp nhận bán hàng và nhận thanh toán bằng Onecoin thông qua trang website: dealshaker.com)


Chỉ còn 15 tháng nữa thôi, khi tập đoàn chính thức IPO vào quý 2 năm 2018 thì cũng chính là lúc mà ước mơ của gần 3 triệu người thành hiện thực...

Trong tháng 2 này chúng ta có thể dùng coin để đổi lấy những cổ phiếu của tập đoàn đứng top 10 của thế giới, vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa.

(Cổ phiếu nội bộ - OFC là chứng chỉ mua cổ phiếu, được hưởng cổ tức cao hơn cổ phiếu chút xíu nhưng không có quyền bỏ phiếu như cổ đông. Tổng số Onecoin của mỗi TK được chia thành 3 loại: Tiết kiệm, Ký Quỹ và Tự do).

[onecoin-tu-dong-chuyen-tu-xcoin-ve-onelife].
Ngày đăng 27/01/2017

No comments:

Post a Comment