Jan 6, 2017

Sàn giao dịch XCOINX đang được nâng cấp

Thông báo đặc biệt vào ngày 15/01:

Sàn giao dịch Xcoinx đang được nâng cấp! Sau đợt nâng cấp sẽ đưa Onecoin lên một cấp độ hoàn toàn mới, cải thiện mọi khía cạnh trải nghiệm mua bán. Hãy chờ đón ngày 15 tháng 01 và tìm hiểu những tin tức và tính năng tuyệt vời!

Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn!

[nang-cap-san-xcoinx].
Ngày đăng 06/01/2017