Feb 27, 2017

Gia hạn khuyến mãi "Quay vòng trúng thưởng Token" tới 15/03

Khuyến mãi "Quay vòng trúng thưởng", được thưởng tối thiểu 25% tokens tiếp tục được gia hạn mới, tới 15/03/2017.
==================
Bài đăng 18/01/2017
Gửi Thành viên,

Như bạn đã biết, chúng tôi luôn luôn phấn đấu để cung cấp những cơ hội tốt nhất cho gia đình OneLife. Đó là lý do tại sao, sau những thành công to lớn của "Quay vòng trúng thưởng Token", chúng tôi đã quyết định GIA HẠN KHUYẾN MÃI, nó thay thế chương trình khuyến mãi hiện tại!

Đến bây giờ mỗi gói mua mới hoặc nâng cấp cho bạn cơ hội để giành chiến thắng 10, 25, 50% token khuyến mại hay một SPLIT bổ sung, và bây giờ chúng tôi đi một bước xa hơn - mức trúng thưởng tối thiểu là 25%!

Chương trình khuyến mãi sẽ có hiệu lực cho đến ngày 04 tháng 2 2017.


Thưởng thức!
Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
Nguồn: https://www.onelife.eu
[keo-dai-4-2-quay-vong-trung-thuong-token]. rev
Ngày đăng 18/01/2017

No comments:

Post a Comment