Mar 25, 2017

(P4) Video sự kiện Tất Niên Onecoin, 7-1-2017

Lễ Vinh Danh thủ lĩnh OLN Việt Nam và tiệc Tất Niên (7/1/2017)

Gần 2000 thành viên OLN Vietnam và quốc tế tham dự sự kiện lớn nhất trong 02 năm qua bằng lễ Tôn Vinh thủ lĩnh và tiệc tất niên tại thủ đô Hà Nội.https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXotPyc91ROLoIi8dDZjX_4P01FGMziD
-------------------------------
Kênh này đã có nhiều đoạn Video. Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng º ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video cũ hơn để chọn lựa video muốn xem.
-------------------------------

Nguồn ảnh: https://www.facebook.com/synergy.tiffsimon
[4-su-kien-tat-nien-onecoin-2017].
Ngày đăng 11/01/2017
__________________
Liên quan:
(P1) Sự kiện Tất Niên Onecoin, 8-1-2017
(P2) Sự kiện Tất Niên Onecoin, 8-1-2017
(P3) Sự kiện Tất Niên Onecoin, 7-1-2017
(P4) Video sự kiện Tất Niên Onecoin, 7-1-2017

No comments:

Post a Comment