Jan 16, 2017

Trả lời test để mua code MAB cho doanh nghiệp

Năm của Doanh Nghiệp 2017.

Chuẩn bị tâm thái đón các Doanh Nghiệp vào cộng đồng OneLife!

Điều quan trọng nhất mà các ACE cộng đồng OL VN cần nhất lúc này là hiểu về MAB (Mobile App Build- Xây dựng Ứng dụng di động) để các doanh nghiệp tham gia có thể giới thiệu, bán hàng trong cộng đồng OL.

Video tìm hiểu về MAB: http://www.tuvanonecoin.net

1/ Tìm hiểu về MAB (Bản thân ACE nên tìm hiểu hoặc có thể đọc hết các câu hỏi và câu trả lời để hiểu các xây dựng ứng dụng (ảnh các câu hỏi và trả lời bên dưới).

Chú ý: ACE nên hiểu rõ MAB sau này sẽ có những lợi ích vô cùng lớn nếu chúng ta nắm bắt được vấn đề.

2/ Sau khi trả lời các câu hỏi chúng ta được phép Mua Code MAB (bán cho doanh nghiệp xây dựng ứng dụng bán hàng).

1100€ - 1 code (dành cho 1 doanh nghiệp)
5700€ - 7 code (dành cho 7 doanh nghiệp).

3/ Hiểu sơ bộ vấn đề khi tìm hiểu xây dựng ứng dụng điện thoại (MAB) cho doanh nghiệp:
- Thiết kế đơn giản.
- Tùy chỉnh các danh mục dễ dàng.
- Giới thiệu, quảng cáo đến 2,8 triệu khách hàng rất nhanh và hiệu quả.
- Không thu phí giao dịch năm đầu tiên
- Và còn nhiều lợi ích nữa..(đợi thêm thông tin).

ACE thấy hữu ích thì like và share nhé!

Mailoan Group luôn cố gắng mang thông tin nhanh và chính xác nhất cho Cộng Đồng OneLife Việt Nam!

Chúc tất cá các ACE thành viên OneLife một năm mới thắng lợi rực rỡ và đồng tiền OneCoin sẽ trở thành phương thức thanh toán sớm hơn dự kiến!

Mọi người chưa phải thành viên có thể đăng ký tham gia miễn phí Onelife tại đây:

https://www.onelife.eu/signup/Nhieucoin68


=================


====================
TIẾNG ANH - ENGLISH

| What are the two main features for additional customization?
A Custom Page and Source Code
---------------------
| Where you choose a name of your App?
D From App & Publication section
---------------------
| Can you rearrange the topics from the Topics feature?
C Yes, you can rearrange topics by dragging them
---------------------
| What is the difference between Push Notifications and In-App messages?
A Push Notifications are more powerful
---------------------
| Can you determine Tips or service charge to your clients?
Yes, tips can be determined by the client from the Tips feature
---------------------
| What is the difference between Locations and Places features?
Places is more advanced
---------------------
| Why the description from the App & Publication section is important?
This the description clients will see on Apple and Google Store
---------------------
| Where you can find details about the T&C?
T&C are available under the Terms and Conditions tab on MAB
---------------------
| Can you change the colors of the header of your app?
Yes, from the Colors tab
---------------------
| How to start developing your app?
Click on "Manage" in your Dashboard
---------------------
| Are you able to add your own HTML code?
Yes, through the Source Code feature
---------------------
| Can you check the number of iOS and Android installs?
Yes, from the System Stats section and Analytics tab
---------------------
| How your clients can unlock information from the Padlock feature?
A Unlock with a QR code or by account
---------------------
| What is the reason to require 3 different seizes of your Home Page Image?
A To make sure the app gets displayed right way on all devices
---------------------
| From the Fan Wall you can add:
A Image, location, public post
---------------------
| What is required for publishing?
A Already built App and a developer account in an App Store
---------------------
| What is the Mobile Application Builder?
B Builder to create mobile applications
---------------------
| Which feature statistically leads to high conversions of clients?
B Push Notification feature
---------------------
| How you can show news to your customers?
B From the News Wall
---------------------
| Why the description from the App & Publication section is important?
B This the description clients will see on Apple and Google Store
---------------------
| How you can interact with your clients?
B From the Realtime Chat feature
---------------------
| Can you ask for feedback from your customers?
B Yes, from them Surveys feature
---------------------
| You can add a discount by:
C Giving name, description, conditions, end date
---------------------
| By using RSS feed you can display:
C News and Feeds
---------------------
| Through the Audio Feature you can add:
C Create own playlist, Podcast and iTunes playlist
---------------------
| Can you see users' localization?
C Yes, from the Analytics tab
---------------------
| Which of the Social Features are NOT available?
C Renren
---------------------
| Can you check the total visits and total installs of your app?
C Yes, from the System Stats section and Analytics tab
---------------------
| Through the Audio Feature you can add:
C Create own playlist, Podcast and iTunes playlist
---------------------
| Can you rearrange the topics from the Topics feature?
C Yes, you can rearrange topics by dragging them
---------------------
| Where you can find detailed answers of all FAQ?
C FAQ are available under the FAQ tab on MAB
---------------------
| You can add videos from:
D Vimeo and Youtube
---------------------
| Can you change the colors of the header?
C Yes, from the Editor tab
---------------------
| Where do you change the design of your app?
A From the Template option
---------------------
| Can you change the Home Page Image?
---------------------
| What is the reason to require 3 different seizes of your Home Page Image?
A To make sure the app gets displayed right way on all devices
---------------------
Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[test-kiem-tra-mua-code-mab].
Ngày đăng 27/12/2016

No comments:

Post a Comment