Nov 17, 2016

Gói đầu tư Pro-Trader Combo (1790 €)

Trước đây, những gói đầu tư phải lớn từ cỡ 5.500 EUR trở lên mới được Chia Tách 3 lần. Giờ đây, chỉ cần gói đầu tư nhỏ, 1790 € (= 140+550+1100€) cũng được nhận tới 3 lần Chia Tách. Hơn nữa, vẫn còn được hưởng siêu Chia Tách ở lần đầu tiên (x4). Nếu một gói đầu tư Onecoin, mà bạn chỉ ghép 2 mã kết hợp với nhau thì chỉ nhận 2 lần Chia Tách và số Onecoin nhận được sẽ giảm đi rất nhiều. (Chia Tách có nghĩa là nhân đôi số cổ phiếu đầu tư của bạn).

Hiện nay, gói Combo này được phép sử dụng Onecoin để mua code nên rất sôi động. Đây cũng gói đầu tư có mức thanh khoản cao, được quyền đặt lệnh bán 36€/mỗi ngày = 936.000 đ.

Liên hệ tư vấn: Đinh Lan:(093) 289-0205 & Long:(090) 333-7073 & Thanh:(090) 898-2323


Vậy là, Chia Tách đã vừa sảy ra rồi. Cách tính gói Protrader-Combo của Đinh Lan và Thế Vinh là đúng và quả thực gói đầu tư Onecoin này cực kỳ hiệu quả. Cộng dồn kết quả Chia Tách lần 1 lại với nhau thành tổng 64.000 Token. Đó là cách tính mới lạ, khác thường, ít người tin là sự thật.

Việc nâng cấp các gói đầu tư Onecoin, phải tiến hành từ mã nhỏ nâng dần lên mã lớn, không được phép nâng cấp lộn xộn.

Chúng tôi tại Sài Gòn ngày 07/12/2016:

Tập đoàn OC cảnh báo: Rất nhiều thành viên mới vi phạm nghiêm trọnng quy định, không chịu xác nhận email đăng ký với Tập Đoàn trong mỗi gói đầu tư. Người bảo trợ F1 (Sponsor) vi phạm quy định này sẽ không được tính doanh số từ F1 đó...


Trên đây là email đầu tiên Tập đoàn OC gửi tới, bạn phải bấm vào dòng "Confirm" để xác nhận email là sống (không phải Zombie).

[goi-dau-tu-protrader-combo].
Bài viết cập nhật, ngày đăng lần đầu 08/12/2016

No comments:

Post a Comment