Nov 3, 2016

Onecoin xuất hiện "bất ngờ" trong phiên họp thảo luận của Quốc Hội.

Đại biểu Quốc hội dự đoán Onecoin sẽ là đồng tiền dự trữ thứ 6 trên thế giới.

Onecoin đã xuất hiện một cách "bất ngờ" trong phiên họp thảo luận của Quốc hội về các vấn đề Kinh tế xã hội và việc tái cơ cấu nền kinh tế. Vâng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đem đến nhiều thách thức và nguy cơ, nhưng nó cũng "chứa đựng" rất nhiều cơ hội lớn!https://youtu.be/pcFUShnUyzk?t=4s

Trong bài phát biểu của ĐBQH tỉnh Bình Dương - Phạm Trọng Nhân có đề cập đến là trong cuộc cách mạng nền công nghiệp thứ 4 mà sức mạnh của nó là Internet, nó đã phát triển rất mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực như, xe tự lái, nhà thông minh, giao thông thông minh, chính phủ điện tử, Taxi Uber... Và trong đó nổi bật nên trong thời gian qua là đồng tiền Onecoin, Bitcoin đang có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng theo các chuyên gia dự báo Onecoin và Bitcoin sẽ là đồng tiền dự trữ thứ 6 của Thế giới trong vòng 15 năm tới, do vậy muốn phát triển thì không có cách nào khác là phải tham gia vào quá trình phát triển cùng nó, nhưng phải với tâm thế của một thành viên chủ động và hiểu biết.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[quoc-hoi-onecoin-dong-tien-du-tru-thu-6].
Ngày đăng 03/11/2016

No comments:

Post a Comment