Nov 15, 2016

Mua Giftcode từ thành viên OneLife chính thức.

Thanh toán qua Ngân hàng.

Thành viên thân mến!

Onelife là công ty tiếp thị mạng lưới toàn cầu phát triển nhanh nhất. Với xấp xỉ 2,7 thành viên tích cực Mio và hơn 12 tài khoản Mio, chúng tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được trong hai năm. Như là một bước tiếp theo trong sự phát triển của chúng tôi, Onelife sẽ trở nên gần gũi hơn với các thành viên của nó.

Từ hôm nay, bạn chỉ có thể mua Giftcode của các gói đầu tư qua nhà phân phối onelife chính thức (tất nhiên bạn có thể tiếp tục sử dụng "cửa hàng" cho các tài khoản tiền mặt của bạn và tài khoản onecoin). Chúng tôi cam kết các phương pháp bán hàng trực tiếp và tin tưởng vào mạng lưới, tin tưởng và mối quan hệ cá nhân - với sự đổi mới này tất cả các thành viên mới của chúng tôi sẽ có thể đặt câu hỏi, nhận được nhiều thông tin về sản phẩm của chúng tôi và trở thành một phần của mạng lưới mạnh mẽ nhất hiện có.

Với hơn 50.000 nhà phân phối có danh hiệu, chúng tôi mong muốn tất cả các bạn thành công trên đường đời với giáo dục tài chính và một tương lai tốt đẹp hơn!

Đội nhóm Onelife!

Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[phai-mua-giftcode-tu-thanh-vien-onelife].
Ngày đăng 15/11/2016
===================

Bản gốc tiếng anh từ trang onelife.eu:

Bank Wire Payments

Dear members

Onelife is the fastest growing global network marketing company. With appr. 2.7 mio active members and over 12 mio accounts we are proud of what we have achieved in two years. As a next step in our development, onelife will become closer to its members. From today on, you will be only able to buy onelife product gift codes from official onelife distributors (of course you can continue using the shop for your cash accounts and onecoin accounts). We are committed to the direct sales approach and believe in networks, trust and personal relationship – with this innovation all of our new members will be able to ask questions, receive more information about our products and become a part of the most powerful network out there.

With more than 50.000 ranked distributors we wish all of you success on your life long path to education and a better future!

The onelife team