Nov 1, 2016

Chia sẻ của Nguyễn Từ Nam tại Onecoin Sài Gòn 4/7/2016.

Trong buổi hội thảo tại Sài Gòn ngày 04/07/2016, anh Nguyễn Từ Nam đã có sự chia sẻ ngắn gọn với một vài số liệu chuyên nghiệp về chứng khoán trong đầu tư Onecoin. Anh cũng mới tiến hành đầu tư một lượng vốn khá lớn vào Onecoin.

(Anh là một Thạc sĩ Toán học- Chuyên gia tài chính)https://youtu.be/KxZOUB9Q4do?t=4s

====================
Anh Từ Nam là Việt kiều Pháp và đã về Vietnam từ 01.2008. Anh có bằng Thạc sĩ Toán học DEA Mathemathiques appliqués tại University Orsay Paris XI (cùng trường với giáo sư Ngô Bảo Châu). Anh cũng có bằng Quản trị kinh doanh (3eme cycle commercial) và đồng thời là một kỹ sư điện tử Ingenieur SUPELEC.

Anh đã từng làm việc cho ESA European Space Agency kỹ sư phóng phi thuyền trong vòng 4năm . Sau đó làm việc cho công ty L’OREAL –Sanofi (chế tạo máy trợ tim nhân tạo pacemaker) trong vòng 8 năm vối tư cách là chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho 12 nước châu âu khối CEE, Mỹ và Nhật bản.


Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[nguyen-tu-nam-onecoin-sai-gon-4-7-2016].
Ngày đăng 01/11/2016

No comments:

Post a Comment