Jan 4, 2017

Hướng dẫn CHUYỂN Coin/ Cash từ Onelife.eu sang Xcoinx.com

Rất chi tiết và dễ hiểu cả nhà nhé.

Cảm ơn Vũ Duy Thiều đã hướng dẫn bằng hình ảnh rất dễ hiểu.

Quá trình chuyển đổi đã được hoàn thành và các sàn giao dịch mới đã được tung ra vào ngày Thứ Năm, 10/11/2016.
Chúc cả nhà bán coin vui vẻ và khớp nhiều nhiều lệnh!
Đoàn Hữu Long, Liên lạc. (090) 333-7073.
[huong-dan-chuyen-onecoin-cash-sang-xcoinx]. rev
Ngày đăng 11/11/2016

No comments:

Post a Comment