Nov 11, 2016

Hướng dẫn bán Onecoin trên sàn XCOINX

Quá trình chuyển đổi đã được hoàn thành và các sàn giao dịch mới đã được tung ra vào ngày Thứ Năm, 10/11/2016.

Các bước đăng nhập, chuyển coin tới sàn xcoinx và bán coin như sau:

[huong-dan-ban-onecoin-xcoinx].
Ngày đăng 11/11/2016

No comments:

Post a Comment