Dec 11, 2016

Video chính sách trả thưởng khi tham gia hệ thống Onecoin

Sơ đồ hoa hồng dưới đây là tiền thù lao trả cho phần công sức phát triển cộng đồng. Hoa hồng này rất thỏa đáng và chính đáng. Có thể công khai minh bạch mà không cần phải giấu diếm như các loại "hoa hồng bất chính" mà các bạn thường nghe nói trên facebook.https://www.youtube.com/playlist?list=PLlRh8hlAyuRgHFOTZEz4W-x_VXv9ioqfN

Theo thông tin công bố của tập toàn Onecoin mà tôi biết được từ một hội nghị nào đó (mà tôi không nhớ rõ) thì 100% vốn chúng ta chuyển vào, tập đoàn sẽ dùng 45% cho chi phí sản xuất và quản lý để khai thác đồng Onecoin. Còn 55% còn lại dành cho chi phí Marketing (chính là khoản thưởng dành cho những người PR, giới thiệu dự án này ra. Họ chạy marketing theo mạng, trả hoa hồng trực tiếp chứ không làm Marketing theo kiểu truyền thống.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[hoa-hong-ket-noi-cong-dong-danh-hieu]. rev
Ngày đăng 03/11/2016

No comments:

Post a Comment