Nov 18, 2016

Ảnh đội nhóm Vũng Tàu tại Khóa đào tạo Onecoin, Sài Gòn ngày 12-11.

Một vài hình ảnh tiêu biểu của ACE Vũng Tàu tại Khóa đào tạo Onecoin số 01, tại Sài Gòn, ngày 12-11-2016. Khóa học với hơn 400 thành viên đã kết thúc thành công với "Giấy Chứng Nhận" cấp cho mỗi học viên.Quá tuyệt vời với 1000 sự kiện trên toàn cầu cùng tập đoàn OneLife trong năm 2016! Hãy hoà nhập ngay với xu thế tiền kỹ thuật số!


Vài nội dung quan trọng, cần lưu ý:

Các ngân hàng và quỹ đầu tư đại chúng bắt đầu đăng ký mua Onecoin, khi Onecoin lên sàn công cộng vào quý 2/2018. Tỷ lệ ký quỹ tới 50% trị giá số Onecoin sẽ được mua. Tổng trị giá vốn hóa của tập đoàn là 15,21 tỷ usd.


Xem thêm trên facebook.
Đoàn Hữu Long
[anh-khoa-dao-tao-onecoin-01-sai-gon-12-11-2016].
Ngày đăng 18/11/2016

No comments:

Post a Comment