Nov 20, 2016

Bảng tính các gói Onecoin kết hợp, từ ngày 29-11-2016

Nhiệt kế Chia Tách đã gần 100%. Vẫn đang còn hiệu lực khuyến mãi Siêu Chia Tách (nhân đôi 2 lần liên tiếp cùng 1 ngày, nhưng chỉ xem như là 1 lần split). Dưới đây là ảnh các Bảng tính toán chi tiết cho các gói KẾT HỢP phổ biến.

Sau ngày 16/11/2016, Tối thiểu mỗi gói đầu tư Onecoin nên ghép cho đủ 3 mã, thì sẽ được hưởng 3 lần Chia Tách. Nếu chỉ ghép 2 mã thì chỉ còn 2 lần Chia Tách và số Onecoin nhận được giảm tới đi một nửa.

BẢNG TỔNG HỢP


Các bảng tính này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[bang-cac-goi-onecoin-ket-hop-11-2016].
Ngày đăng 20/11/2016

No comments:

Post a Comment