Oct 3, 2016

Tóm tắt nội dung sự kiện Onelife Thái Lan, 10-2016.

Diamond Nguyễn Điệp tóm tắt:

- VN đứng thứ tư và doanh số thứ 2 thế giới. Bình quân đầu tư/đầu người cao hơn cả Trung quốc.
- Tháng tư 2018 chính thức lên sàn quốc tế.
- Network marketing giúp OC phát triển.
- Cuối 2017 giá 25 €/coin.
- Chính thức khai thác Blockchain mới lúc 4g30, 50.000 coin trên mỗi phút. gần 5 năm bước lên sàn (khai thác đủ 120 tỉ)?

- Merchants: thanh toán bằng OC chỉ mất 1 phút so với BTC là 10'.
- Các phần mềm mua hàng: kích hoạt mã số để mua hàng nhận cashback.
- Tập đoàn gia hạn việc mining, danh hiệu đến ngày 05/10.
- Gói Ul. Tycoon plus: 6g chiều nay có câu trả lời chính xác còn tiếp tục không.
- Onecoin trở thành đồng tiền của 1 quốc gia nào đó trong 2,3 tháng tới?
- 2017 Brazil hoặc Mehico sẽ là nơi tổ chức hội nghị lớn.
======================
Phần chia sẻ của mr. Ed:
- 90 ngày để hành động trên diện rộng: không còn 2 gói Ul. Tycoon +, nhưng chúng tôi có những gói mới Super plus xuất hiện dành cho châu á. Siêu nhân đôi 2 lần liên tiếp.
- Có những gói có 2 lần nhân đôi liên tiếp, dành cho các gói nhỏ như tycoon, có coin về trong 7 ngày.
- Chính sách trên dành cho các nhà đầu tư trung bình.
- Phát triển thêm 10.000 thành viên từ các bạn ngồi trong ht này.
- Chương trình City tour trên thế giới.
- Chương trình phát triển hệ thống ra các nước Australia, Canada, USA,... các bạn phải làm ngay sau ngày hôm nay.
- Bây giờ chính là thời điểm hành động.

[tom-tat-su-kien-onelife-thai-lan-10-2016].
Ngày đăng 03/10/2016
__________________
Liên quan:
(P1) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P2) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P3) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P4) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P5) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P6) Video sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016