Oct 12, 2016

Những thông báo quan trọng tại OneLife Bangkok ngày 01-10-2016

1) Kích hoạt thành công Blockchain mới lúc 16h30', mỗi phút sản xuất ra một block, gồm 50.000 Onecoin. Cam kết nhân đôi Onecoin cho các thành viên sáng lập cũng đã được thực hiện đúng hạn và ấn tượng.https://youtu.be/BmIUhkFzYRY

2) Phát động MAB BUILDER, là một công cụ lập trình các ứng dụng chạy trên điện thoại và máy tính, hỗ trợ các Thương gia bán hàng và kết nối, với 2 gói 1100€ và 5700€, chi tiết tìm hiểu trên www.onelife.eu. Công cụ này hỗ trợ Thương gia bán hàng thu onecoin dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Bù lại, các Thương gia sẽ giúp mở rộng thanh khoản cho Onecoin.

3) Mục tiêu mới:
+ Chủ tịch tập đoàn tuyên bố mong muốn mức giá 25 €/onecoin trong năm 2017.
+ Kế hoạch Onecoin lên sàn giao dịch công cộng, mua bán tự do vào quý 2 năm 2018.

Nguyễn Tử Nam, Thạc sỹ toán học
Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[thong-bao-quan-trong-onelife-bangkok-1-10-dominique].
Ngày đăng 12/10/2016

No comments:

Post a Comment