Oct 24, 2016

Thông báo: Chậm trễ thanh toán

Gửi Thành viên,

Do những khó khăn về kỹ thuật trong xử lý dữ liệu ngân hàng một số giao dịch có thể bị trì hoãn. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng tất cả các tài khoản sẽ được kích hoạt và sẽ nhận được Split và nhân đôi tài khoản Onecoin nếu có đủ điều kiện. Xin thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng,
Nhóm OneLife
[thong-bao-cham-tre-thanh-toan-1].
Ngày đăng 24/10/2016
============================

Bản gốc:
PAYMENT DELAYS ANNOUNCEMENT

Dear Member,

Due to technical difficulties in banking processes some transactions may be delayed. We are working on resolving the issue as soon as possible. We assure you that all accounts will be activated and will receive the Split and Double Coins if they are eligible for them. Please excuse us for the inconvenience.

Best regards,
The OneLife Team