Oct 7, 2016

Siêu chia tách là gì? (Super Split)

Chia Tách tiếp theo sẽ là siêu chia tách. Tức là nhân 4 cùng lúc nhưng chỉ tính là 1 lần Chia Tách (split).


Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[super-split-sieu-chia-tach].
Ngày đăng 07/10/2016