Mar 24, 2017

Quy định mới về việc mua bán tài khoản Onecoin.

Bạn thân mến, thời gian gần đây một số người hỏi về việc mua, bán, chuyển nhượng tài khoản Onecoin có được không và thủ tục thế nào? Có rủi ro gì? Dưới đây là phần chia sẻ của tôi nhé.

Nếu như bạn có nhu cầu mua, bán, chuyển nhượng toàn bộ tài khoản Onecoin của bạn thì cơ bản là người bán chuyển hết thông tin của mình qua người mua như: đổi email, mật khẩu và các thông tin cá nhân trong mục hồ sơ. Tuy nhiên, gần đây có thêm quy định của tập đoàn là: Phải có sự chấp thuận của tập đoàn bằng email cho người mua về việc chuyển nhượng này trước khi thanh toán mua bán tài khoản.

Nếu như không tuân thủ thì tài khoản có thể gặp rủi ro bị đóng băng hoặc thu hồi và người mua là người chịu thiệt.

Các​h làm: Hãy email cho tập đoàn bằng cách vào mục “Contact us” trong tài khoản Onecoin. Phần này, bạn tự tìm hiểu thêm. Khi viết email là phải viết bằng tiếng anh và chọn đúng danh mục công việc liên quan.

Chúc bạn thành công
Châu Thủy, nguồn: http://muabanonecoinvn.com
[quy-dinh-moi-ve-viec-ban-tai-khoan-onecoin]. rev
Ngày đăng 17/10/2016

No comments:

Post a Comment