Oct 2, 2016

(P5) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

Đoàn Onelife Hạnh Tước - Vũng Tàu,

Các thành viên OneLife có mặt tại sự kiện này đã chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại trong nghành công nghiệp tiền điện tử mã hóa. Thời khắc mà Onecoin chính thức vươn lên vị trí đầu bảng sắp hạng các đồng tiền điện tử. Thời khắc vượt mặt Bitcoin để trở thành đồng tiền điện tử số 1, lớn nhất và mạnh nhất thế giới, có ý nghĩa thiết thực SỐNG CÒN đối với Onecoin. Đó là lý do các thành viên OneLife có mặt nơi đây, lúc này.

Xem toàn bộ Album ảnh này.

Hành lang dẫn tới phòng họp Impact, chiều ngày 1/10/2016.

Hành lang dẫn tới phòng họp Impact, chiều ngày 1/10/2016.

Hành lang dẫn tới phòng họp Impact, chiều ngày 1/10/2016.

Mặt tiền phòng họp Impact, chiều ngày 1/10/2016.
Hành lang dẫn tới phòng họp Impact, chiều ngày 1/10/2016.

Tượng đúc 550 kg tại chùa vàng, Thái Lan, sáng ngày 1/10/2016.

Chùa vàng, Thái Lan, sáng ngày 1/10/2016.

Đoàn Hữu Long, TEL: (0128) 569-3401
[p5-onecoin-thai-lan-10-2016].
Ngày đăng 02/10/2016
__________________
Liên quan:
(P1) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P2) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P3) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P4) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P5) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P6) Video sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

No comments:

Post a Comment