Oct 26, 2016

Hội thảo Onelife tại TT Hội nghị Quốc gia, 8-10-2016

Hội thảo Onelife: "Phương thức thanh toán mới của tương lai" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, ngày 08/10/2016. Theo bạn sự kiện này nói lên điều gì? Onecoin đã thực sự bùng nổ hay chưa?


https://youtu.be/aqq9y9NVRJw

Xem thêm ảnh: https://www.facebook.com/photo.php?
Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[hoi-thao-onelife-tt-hoi-nghi-quoc-gia-8-10-2016]. rev
Ngày đăng 10/10/2016

No comments:

Post a Comment