Oct 25, 2016

Chuẩn bị siêu Chia Tách!

Sau sự ra mắt của Blockchain Onecoin mới, chúng tôi đã quyết định trao tặng một cơ hội tuyệt vời cho tất cả các thành viên của chúng tôi - lần Chia Tách sắp tới sẽ là một SUPER SPLIT!

Điều đó có nghĩa rằng tất cả các tokens khuyến mãi sẽ được Chia Tách 02 lần liên tiếp - vì vậy tổng số thẻ X4 sau khi chia tách! Nếu bạn có 1000 Tokens, sau khi Siêu chia tách bạn sẽ có 4000!

Xin lưu ý rằng Siêu Chia Tách sẽ vẫn chỉ tính chỉ là 1 lần Chia Tách - chứ phải không phải là 2 lần! Ví dụ nếu gói bạn đầu tư đang hưởng 02 lần chia tách, bạn sẽ nhận được 1 lần đầu là Siêu Chia Tách - và vẫn còn có 1 lần Chia Tách bình thường sau đó. Lời đề nghị này là hợp lệ chỉ dành cho gói mới hoặc nâng cấp, kích hoạt sau khi 01 tháng 10!

Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để có được lời đề nghị đặc biệt này và làm tăng lượng Tokens khuyến mãi, mà sẽ cung cấp cho bạn truy cập vào các hồ khai thác OneCoin. Thăm văn phòng Backend của bạn và nhận được các gói ngay bây giờ!

Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào để làm rõ thêm về Siêu Chia Tách, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

[chuan-bi-sieu-chia-tach-split]. rev
Ngày đăng 25/10/2016

======================

Bản gốc:
PREPARE FOR THE SUPER SPLIT!

Following the launch of the new OneCoin blockchain we have decided to present a fantastic opportunity for all our Members – the next Split will be a SUPER SPLIT!

That means that all promotional tokens will split TWICE next time – so a total of X4 tokens after the split! If you have 1000 Tokens, after the Super Split you will have 4000!

Please note that the Super Split will still count as only 1 split – not as 2! If you are entitled to two splits for example, you will receive the super split – and still have one to go. The offer is valid ONLY for new packages or upgrades activated AFTER OCTOBER 1st!

So don't miss your chance to get this special offer and increase the amount of promotional Tokens, that will give you access to the OneCoin mining pools. Visit your Backend and get your packages now! Should you need any further clarification regarding the Super Split feel free to contact our Support Team.

No comments:

Post a Comment