Sep 30, 2016

(P3) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

Đoàn Onelife Hạnh Tước - Vũng Tàu, khoảng 42 người, vào thăm quan và ăn trưa tại khu chợ nổi Ayothaya từ lúc 11h ngày 29/9/2016. Sao đó đi tiếp tới thành phố Pattaya và tới thăm khu nuôi hổ Sriracha.

Xem toàn bộ Album ảnh này.

'

Đoàn Hữu Long
[p3-onecoin-thai-lan-10-2016].
Ngày đăng 30/09/2016
__________________
Liên quan:
(P1) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P2) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P3) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P4) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P5) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P6) Video sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

No comments:

Post a Comment