Sep 7, 2016

(P2) Thông điệp Onecoin London, tiếng Việt

Các bản thông điệp ngắn gọn đã dịch ra tiếng Việt từ sự kiện Onecoin Luân Đôn ngày 11-6-2016. Hôm nay, Ngô Hồng Tuấn đã gửi email các tấm ảnh gốc, ghi nhận thông điệp từ sự kiện.

(P1) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt
(P2) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt
-----------------

Ngô Hồng Tuấn - Emerald
[p2-thong-diep-tu-onecoin-luan-don-11-6].
Ngày đăng 07/09/2016
____________________
Bài viết liên quan:
CoinRush: Tóm tắt sự kiện Onecoin tại London 11/06
(P1) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt
(P2) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt

No comments:

Post a Comment