Sep 29, 2016

(P2) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

Cả đoàn khoảng 60 người, 2 xe khách vào thăm khu Wat Mahathat Ayuthaya lúc 9h ngày 29/9/2016.

Xem toàn bộ Album ảnh này.


Đoàn Hữu Long
[p2-onecoin-thai-lan-10-2016].
Ngày đăng 28/09/2016
__________________
Liên quan:
(P1) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P2) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P3) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P4) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P5) Sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016
(P6) Video sự kiện OneLife Thái Lan, tháng 10-2016

No comments:

Post a Comment