Nov 1, 2016

Onecoin đã có giấy phép chính thức tại Việt Nam?

Chào các anh chị!


Rất vui vì thời gian qua chúng ta có những bước tiến đáng kể trong hệ thống ONELIFE Việt Nam, với những thông tin phấn khởi về tình hình giấy phép và hoạt động công ty. Xin chúc mừng tất cả thành viên.
 Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất kì công văn hay thông báo chính thức nào về vấn đề này, do vậy rất mong các anh chị kiên nhẫn chờ đợi những thông báo chính thức từ tập đoàn/website trước khi lan truyền trong hệ thống, tránh tranh cãi hay dư luận không hay.
 Cảm ơn sự hợp tác của các anh chị.

Em Thương - trợ lý của anh Simon.
Ngày đăng 05/09/2016

================

THÔNG TIN CHƯA KIỂM CHỨNG:

Họp Diamond tại KS 4* JW MARRIOT:

* Mr Stephen đại diện Onecoin VN phát biểu:

InterPol và các bên trong đó có Bộ quốc phòng, đại diện pháp luật các nước thì đã đi đến kết luận Onecoin là một định chế tài chính, nó là một đồng tiền và là một hoạt động tài chính chính thống?

- Onecoin đã có giấy phép chính thức tại Việt Nam???
- Onecoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện nay.
- Hiện đang có 4 đơn bị sẽ ủng hộ cho Onecoin tại Việt nam bao gồm 4 cổ đông???
  1. Bộ quốc phòng?
  2. Bộ tài chính?
  3. Ngân Hàng Quân đội?
  4. Ngân hàng nhà nước?
VP Onecoin sẽ đặt tại một trong các toà nhà của Bộ quốc phòng?

Các thành viên danh hiệu từ Emeral trở lên sẽ có 1 thẻ ra vào toà nhà này nhưng những thẻ này sẽ do Bộ quốc phòng phát hành, nó cũng là thẻ chứng nhận đủ tiêu chuẩn và chứng nhận pháp lý cho hoạt động của thành viên đó cho hoạt động tư vấn đầu tư của các thành viên có thẻ?

Đây là sự bảo vệ tốt nhất cho các anh chị, những người còn e sợ giờ không còn nữa.

[onecoin-da-co-giay-phep-chinh-thuc-viet-nam].
Ngày đăng 03/09/2016

No comments:

Post a Comment