Sep 7, 2016

Blockchain sẽ thay đổi hệ thống tài chính nhiều ngân hàng lớn trong năm 2016

Blockchain là một cuốn sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch. Dữ liệu trong cuốn sổ cái liên tục được mạng lưới máy tính ngang hàng trên thế giới cập nhật và bảo trì. Giao dịch khi A gửi X bitcoin cho B được ghi lại trên toàn hệ thống, tất cả các máy tính trong mạng này sẽ xác minh và ghi lại giao dịch đó vào cuốn sổ cái rồi cấp phát dữ liệu này tới các máy tính khác.https://youtu.be/-Tu15dz_uDw

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán; các máy tính liên tục thực hiện việc kiểm toán độc lập bằng cách xác minh dữ liệu nhận tới và so sánh với chữ ký của giao dịch đó.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[FBNC-Blockchain-thay-doi-ngan-hang-2016].
Ngày đăng 07/09/2016

3 comments:

 1. On Moon Bitcoin you may get FREE bitcoins. 163 sat. every 1 hour.

  ReplyDelete
 2. YoBit allows you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 unique crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as many as coins you can from the available offers.

  After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and resume claiming.

  You can press claim as many times as 30 times per one captcha.

  The coins will safe in your account, and you can convert them to Bitcoins or Dollars.

  ReplyDelete