Aug 21, 2016

OneLife Khuyến mãi khủng!

Bài viết này khá khó hiểu, tôi chỉ dịch tạm và gửi kèm bản gốc tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo:
--------------------
Sau khi OneLife Network chính thức giới thiệu hai gói mới: Tycoon+ và Ultimate, bây giờ chúng tôi đưa ra cơ hội một lần trong đời để kết hợp nhiều kiểu khuyến mãi, sao cho bạn sẽ nhận được số lượng Tokens cao nhất trong một gói! Tất cả các mã, kích hoạt từ ngày 03 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 sẽ nhận được thêm 10% tokens!

Ngoài ra, một trong những đề nghị tốt nhất mà OLN từng thực hiện: 2X Ultimate, nếu bạn mua giftcode 3 gói là Ultimate và Tycoon và Premium rồi nạp ngay vào cùng một mã, đảm bảo bạn sẽ có được TỐI ĐA số lần Chia Tách với một lần mua (7 lần Split)! Và hơn nữa - như tất cả các bạn đã biết, gói Ultimate sẽ cung cấp cho bạn tất cả các Chia Tách cùng một lúc, với Chia Tách (Split) cuối cùng trước ngày 01 tháng 10, khi chúng tôi kích hoạt blockchain mới, vì vậy bây giờ là lúc thích hợp để tận dụng cơ hội này, với tổng số Tokens nhận được là tốt nhất trong lịch sử OLN!

Để tóm tắt, lúc này bạn có thể kết hợp tất cả các chương trình khuyến mãi như sau:

2X Ultimate (3 gói Ultimate và Tycoon và Premium kết hợp cùng lúc, đem lại cho bạn số lượng tối đa Chia Tách).

10% tokens khuyến mãi (có giá trị cho tất cả các mã trọn gói).

Và tính năng quan trọng của gói Ultimate là nhận tất cả Chia Tách cùng một lúc (với Chia Tách cuối cùng trước khi 1 tháng 10!)

Hoặc bạn có thể tận dụng lợi thế của các khuyến mãi 10% tokens với Tycoon+ để được nhiều Token hơn, gói này sẽ được AutoMining ngay lập tức! Để xem có bao nhiêu Chia Tách bạn sẽ nhận được với mỗi gói kết hợp - kiểm tra tính năng Split trong văn phòng back-end.

Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này! quyết định đầu tư mới ngày hôm nay!

Đoàn Hữu Long
[onelife-khuyen-mai-khung].
Ngày đăng 04/08/2016
====================

VIDEO GIÚP BẠN HIỂU SÂU HƠN HAI GÓI MỚI "TYCOON+ VÀ ULTIMATE"https://youtu.be/7uItVXivdUY
-----------------

Xem nguyên bản gốc tiếng Anh:

ONELIFE ON PROMOTION FRENZY!

After the OneLife Network officially introduced two new Packages - the Tycoon+ and the Ultimate, now we are giving our Members the once-in-a-lifetime opportunity to combine our promotions and get the highest number of Tokens ever given in a Package! All Package codes, activated between August 3rd and August 28th will get 10% MORE TOKENS!

In addition, one of the best offers the OLN has ever made - the 2X Ultimate, gives you free Tycoon and Premium Packages if you bank 2 Ultimate Package codes together! That ensures you get the MAXIMUM NUMBER OF SPLITS with a single purchase! And what’s more - as you all know, the Ultimate Package will give you all the Splits at once, with the last Split before October 1st, when we switch on the new blockchain, so now is the right time to take advantage of this opportunity, which in terms of total number of Tokens received is the best in OLN history!

To summarize, at the moment you can combine all of the following promotions:

2X Ultimate (bank 2 Ultimate codes and get a free Tycoon - Premium upgrade, giving you the maximum number of Splits)

10% Token bonus (valid for all Package codes)

And the Ultimate Package’s key feature - receiving all Splits at once (with the last Split before October 1st!)

Or you could take advantage of the 10% Token bonus and our new Tycoon+ package - get more Tokens, which will be submitted into automining straight away! To check how many Splits you will receive with each Package upgrade - check the Split Calculator in your back-end.

Don't miss this amazing chance! Get your Packages today!

No comments:

Post a Comment