Aug 26, 2016

Chiến tranh Tiền Tệ (Tuấn Ngọc)

Thầy Tuấn Ngọc giảng về Bí Quyết Người Do Thái Tước Đoạt Tài Sản Của Mỹ Và Trung Quốc.

Khủng hoảng tài chính ở Mỹ và Châu Âu từ năm 2008, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phát hành ra 3 gói kích cầu QE1, QE2...Từ đó đến nay, FED đã in và phát hành ra số lượng tiền USD gấp đôi tổng lượng tiền cơ sở. Lượng tiền cơ sở là số tiền USD tương ứng với kho vàng dự trữ của Mỹ tại New York.https://youtu.be/cOvowJSn1As


Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[chien-tranh-tien-te-tuan-ngoc].
Ngày đăng 26/08/2016

No comments:

Post a Comment