Apr 30, 2017

Biểu đồ lịch sử giá Bitcoin

Năm 2009, Bitcoin là đồng tiền điện tử ra đời, đây là đồng tiền thành công nhất trong lịch sử, giá trị của nó vượt xa so với USD, EURO. Năm 2014, có thời điểm giá trị lên đến 1.240 $/ Bitcoin.
>Bấm vào đây sẽ phóng to tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

[bieu-do-lich-su-gia-bitcoin].
Ngày đăng 02/08/2016