Sep 8, 2016

Bảng giá mới các gói đầu tư Onecoin (từ 29-8-2016)

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tình trạng pháp lý: "Pháp luật không cấm" và "Pháp luật không điều chỉnh" là tình trạng tuyệt vời vì không phải nộp thuế và cũng không bị cấm kinh doanh. Dĩ nhiên là khi thua lỗ sẽ không được khoanh nợ và bù lỗ. Đã là kinh doanh tư nhân thì đằng nào mà chả thế!

Các nhà đầu tư Onecoin còn bị phàn nàn và cản trở vì tình trạng luật pháp không rõ ràng sẽ rất "vui" khi quan sát bảng giá mới như sau:


Theo bảng giá mới chính thức của Tập đoàn Onecoin, áp dụng từ chiều ngày 29/08/2016, ta lấy mức giá EUR nhân 31.000 (tỷ giá?) ta sẽ có mức giá tính theo tiền VND.

>Bấm kép vào tấm ảnh để xem rõ hơn.

Giá của các gói đầu tư đã tăng lên khoảng 6-7% so với giá cũ. Tỷ giá được áp dụng là 31.000 VND/Euro?

Chênh lệch tỷ giá này được sử dụng cho việc chi phí vào mặt bằng và các hoạt động kinh doanh của Onecoin tại Việt nam.

Như vậy, nhìn lại chặng đường Onecoin đã đi qua. Triển khai tại Việt Nam từ tháng 01/2015. Tỷ lệ quy đổi lúc đó chỉ có 4 Tokens đổi 01 Onecoin, Nhưng hôm nay Tỷ lệ quy đổi đã lên đến 70 Tokens mới đổi được 01 Onecoin.

Onecoin đang tạo ra một hệ sinh thái gồm rất nhiều các dịch vụ tài chính làm tăng giá trị cho đồng Onecoin.

Hiện nay Onecoin đang bắt đầu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Onecoin. Bước tiếp theo nữa là thu hút các Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Quỹ tín dụng, Bảo hiểm...

Tương lai với Onecoin rất rõ ràng, ngoài đầu tư với Onecoin ra thì còn có thể tham gia kinh doanh.

Hiện có rất nhiều người hoàn toàn thay đổi cuộc sống tốt hơn khi kinh doanh cùng Onecoin

===================
Vui thêm một tý:
Chế độ nào chả thu tô
Thuế thêm một tí chi mô mà phiền.

[bang-gia-cac-goi-dau-tu-onecoin-29-8-2016].
Ngày 29/08/2016

No comments:

Post a Comment