Sep 6, 2016

Slide đào tạo mua bán Onecoin, tháng 6-2016.

Rất vui chia sẻ với cả nhà phiên bản slide mới nhất, bao gồm 20 trang, do Emerald- Ngô Hồng Tuấn gửi zalo ngày 07/07/2016. Đây là phiên bản đã cập nhật theo giá mới và Blockchain mới. Từ sau ngày 05/07/2016, đây sẽ là phiên bản chính thức sử dụng cho các buổi đào tạo thống nhất trên toàn quốc. >Link tải về.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.
>Link tải về.

Liên hệ tư vấn. (090) 970-1919 hoặc (0128) 569-3401.

Đề nghị không sử dụng các phiên bản tự chế khác.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[slide mua ban onecoin 6 2016]. rev
Ngày đăng 08/07/2016

No comments:

Post a Comment