Oct 24, 2017

Slide đào tạo kích hoạt tài khoản Onecoin, (6-2016).

Rất vui chia sẻ với cả nhà phiên bản slide mới nhất, bao gồm 19 trang, do Emerald- Ngô Hồng Tuấn gửi zalo ngày 07/07/2016. Đây là phiên bản đã cập nhật theo giá mới và Blockchain mới. Từ sau ngày 05/07/2016, đây sẽ là phiên bản chính thức sử dụng cho các buổi đào tạo thống nhất trên toàn quốc. >Link tải về.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.
>Link tải về.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[slide kich hoat tai khoan onecoin 6 2016]. rev
Ngày đăng 07/07/2016

No comments:

Post a Comment