Aug 18, 2016

Onecoin: Xu thế mới của tương lai

Phát triển Toàn cầu

OneCoin trao quyền cho hàng triệu người bằng cách cung cấp, giao dịch tài chính chi phí thấp không biên giới và kết nối chúng với thế giới tài chính. OneCoin đã phát triển một cơ sở khách hàng trung thành toàn cầu với hàng triệu người độc lập với chính phủ tại hơn 214 quốc gia ở sáu châu lục.

Giao dịch Thông suốt

Chúng tôi đang triển khai trung thực các giao dịch của chúng tôi. OneCoin sẽ thiết lập một tiêu chuẩn công nghiệp mới bằng việc trở thành cryptocurrency đầu tiên lưu trữ tài liệu KYC trong blockchain mới của nó. OneCoin muốn làm một đồng tiền điện tử cryptocurrency minh bạch, và một phần của văn hóa tài chính của chúng tôi và cuộc sống hàng ngày. Bằng cách làm việc chủ động với các chính phủ và hoạch định chính sách, OneCoin sẽ giúp ngành công nghiệp đạt được quản lý tốt hơn.

Tầm nhìn rất lớn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đồng tiền điện tử cryptocurrency số một về vốn hóa thị trường, khả năng sử dụng và số lượng người dùng. OneCoin cấp quyền truy cập đến các dịch vụ tài chính cho tất cả mọi người bằng cách cung cấp các công cụ giáo dục và đơn giản hóa các cryptocurrency. Một công ty hoạt động toàn cầu, OneCoin làm cho nó đến với hàng triệu người sử dụng để thực hiện việc thanh toán dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Không có biên giới

OneCoin cung cấp nhanh chóng, chi phí thấp, giao dịch không biên giới và các dịch vụ tài chính cho tất cả mọi người. Bất cứ nơi nào bạn đang có. Bất kể bạn là ai.

Dễ dàng và an toàn:

OneCoin là tiền điện tử cryptocurrency đầu tiên dễ khai thác, kinh doanh và sử dụng. Không đòi hỏi kiến thức phức tạp. Mô hình Mining tập trung, bảo vệ an toàn cho các thành viên và đảm bảo tuân thủ AML. OneCoin là tiền điện tử mã hóa cryptocurrency đầu tiên mà có kiểm toán chuỗi khối của nó.

Blockchain mạnh mẽ

Tất cả các giao dịch và tiền điện tử khai thác, được ghi nhận trên blockchain OneCoin. Phù hợp cho các giao dịch khối lượng tương lai chứng minh, các blockchain OneCoin đủ mạnh để thực hiện các giao dịch nhiều hơn cả các nhà cung cấp thẻ tín dụng toàn cầu. OneCoin sử dụng một trong những công nghệ tiên tiến nhất và có thể xử lý các giao dịch nhiều hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. blockchain mới của chúng tôi sẽ chạy mỗi phút và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho thương gia.


Nguồn: http://kinhdoanhonecoin.com/chi-tiet-onecoin-178.html
[Onecoin-xu-the-cua-tuong-lai].
Ngày đăng 27/07/2016

No comments:

Post a Comment