Sep 8, 2016

(P1) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt

Các bản thông điệp ngắn gọn đã dịch ra tiếng Việt từ sự kiện Onecoin Luân Đôn ngày 11-6-2016. Khi có bản hoàn chỉnh chúng tôi sẽ thay thế các tấm ảnh này.

(P1) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt
(P2) Thông điệp Onecoin London tiếng Việt
-----------------

Ngô Hồng Tuấn - Emerald
[p1-thong-diep-tu-onecoin-luan-don-11-6].
Ngày đăng 16/06/2016
____________________
Bài viết liên quan:
Bản dịch "CoinRush: OneCoin London Event Summary"
CoinRush: Tóm tắt sự kiện Onecoin tại London 11/06
Blockchain mới sẽ tạo ra tối đa 120 tỷ đồng Onecoin.
(P3) Sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016
(P2) Video sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016
(P1) Sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016

1 comment:

  1. Onecoin có thể kiếm trên mạng như bitcoin không nhỉ ?

    ReplyDelete