Aug 19, 2016

Khuyến mãi 10% tokens các gói nâng cấp từ 03/08 đến 28/08/2016

Các thành viên thân mến!

Onelife trình bày cơ hội duy nhất để nâng cấp các gói đầu tư của bạn, tất cả các gói kích hoạt nâng cấp từ 03/08 đến 28/08/07 sẽ tặng thêm 10% tokens. (bao gồm cả hai gói mới: Tycoon+ và Ultimate).

Đảm bảo rằng hãy kích hoạt các gói nâng cấp trước ngày 28/08 để nhận được ưu đãi.

Trân trọng!
Đội ngũ Onecoin

Đoàn Hữu Long
[khuyen mai 10 token]. rev
Ngày lưu 03/08/2016