Dec 16, 2017

Giá trị thực của Bitcoin và công nghệ tiền mã hóa.

Sẽ thế nào nếu có một tiến bộ công nghệ thật ưu việt mà nó có thể biến đổi những trụ cột cơ bản của xã hội? Một công nghệ mà ảnh hưởng đến cách thức nền kinh tế, bộ máy quản trị và hệ thống doanh nghiệp hoạt động một cách cơ bản, và thay đổi được khái niệm của chúng ta về thương mại, quyền sở hữu và sự tin tưởng?


https://youtu.be/48gk6KYYFH4

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[gia tri thuc bitcoin cong nghe tien ma hoa].
Ngày đăng 06/06/2016