Jun 21, 2016

Ảnh Sốc & Độc 4 (Nước trong "khe" thì thầm:))

Nguồn ảnh: nhặt trên NET, cập nhật thường xuyên:

Hương rừng thơm đồi vắng. Nước trong khe thì thầm:))

Trẻ con dứt khoát là không. Được ăn thịt chó nên trông thế này:))

Đạo

...Và đời

Đừng thấy chị có lắm vàng. Mà bọn vô lại vội vàng ăn không:))

Đánh dậm thì dái sẽ thâm. Sau đây trình diễn hàn lâm bắt đầu:))

Tiên sư cái bọn hổ mang. Đậu phụ chùa cắn đậu phụ làng... gâu gâu:))

Kích cầu cái chết rất phê. Nhưng tao còn khỏe hơn dê đầu đàn:))

Một tay anh nắm dùi cui. Một tay anh vặn cái đui...bóng đèn:))

Không yêu giả dép bố về. Véo gì lại phải ê chề thế kia:))

Tri thức là một cái cây. Thảo nào chúng nó như bầy quạ khoang:))

Mẹ đang gieo mạ mầm xanh. Còn con gieo nỗi tanh bành tuổi thơ:))

Giải phóng mà ngược thế này. Thì thành phỏng dái chứ hay véo gì:))

Này bà biết chuyện gì chưa? Con dâu tôi nó ngủ trưa thối vồn:))

Trộm chó bị đánh chết tươi. Trộm vịt trông giống đười ươi ăn quà:))

[anh-soc-doc-4-nuoc-trong-khe-thi-tham]
Ngày lưu 18/10/2014

No comments:

Post a Comment