Jan 26, 2017

(P2) Video sự kiện Onecoin Luân Đôn, phụ đề tiếng Việt

(Phần 2)
Sự kiện lớn của tập đoàn tổ chức đã diễn ra tại Luân Đôn, Anh Quốc ngày 11/06/2016.

Sáng nay, trang web https://www.onecoin.eu không thể truy cập. Bây giờ mới vào được và thấy giao diện đã thay đổi.

OneCoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số, dựa vào mật mã và tạo ra thông qua một quá trình được gọi là 'khai thác'. Cũng giống như số serial trên tờ hóa đơn, mỗi đồng tiền kỹ thuật số là duy nhất.

Video sự kiện tài chính lớn nhất trong năm:


https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXotPyc91RN_6sPqoEcU9N0M96ekeZO2

Danh sách này đã có nhiều đoạn Video và cập nhật tự động. Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng º ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video mới hơn để chọn lựa video muốn xem.
==================


Không giống như tiền phát hành bởi các chính phủ, có một số hữu hạn các OneCoins, đảm bảo nó có thể không bị ảnh hưởng bởi lạm phát và không thể làm giả. Bởi vì cryptocurrencies không gắn với quốc gia và ngân hàng trung ương cụ thể nào, các giá trị của đồng tiền phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng sử dụng, cung và cầu.


Khi gia nhập OneCoin, người sử dụng trở thành một phần của một mạng lưới toàn cầu của hàng triệu thợ mỏ OneCoin, người có thể lựa chọn trong số những cách khác nhau để sử dụng OneCoins của họ. Bạn có thể khai thác những đồng xu và được hưởng lợi từ giá trị của nó. Bạn cũng sẽ có thể thực hiện thanh toán và chuyển tiền đến và đi từ bất kỳ phần nào của thế giới.


Blockchain mới và độc đáo OneCoin sẽ thiết lập một tiêu chuẩn công nghiệp mới bằng cách lưu trữ thông tin KYC, chạy mỗi phút và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khách hàng và thương gia.


Với số lượng hữu hạn của nó 120 tỷ đồng tiền, OneCoin cũng là đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới.
Liên hệ tư vấn. (0128) 569-3401.

Xem thêm ảnh: https://www.facebook.com/synergy.tiffsimon
Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[2-su-kien-onecoin-luan-don-11-6-2016]. rev
Ngày đăng 12/06/2016
____________________
Bài viết liên quan:
Bản dịch "CoinRush: OneCoin London Event Summary"
CoinRush: Tóm tắt sự kiện Onecoin tại London 11/06
Blockchain mới sẽ tạo ra tối đa 120 tỷ đồng Onecoin.
(P3) Sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016
(P2) Video sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016
(P1) Sự kiện Onecoin tại Luân Đôn ngày 11-06-2016

1 comment:

  1. Hey Thanks for sharing this blog its very helpful to implement in our work    Regards
    Stolen crypto Recovery account

    ReplyDelete