Jan 15, 2018

Mẹo đặt mật khẩu an toàn và dễ nhớ.

Bạn có thể khóa tất cả các cửa trong ngôi nhà của bạn chỉ bằng một chiếc chìa khóa, nhưng nếu vô tình bạn đánh mất chìa khóa, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra? Việc đặt mật khẩu cũng tương tự như thế.

Những bạn tham gia Onecoin thì mật khẩu liên quan phải có độ an toàn rất cao. Ngoài ra, bạn còn cần dùng nhiều dịch vụ miễn phí khác trên internet vì vậy mỗi bạn cần nhớ chắc chắn 2 mật khẩu phụ. Hai mật khẩu phụ này có thể sử dụng cho hàng loạt dịch vụ miễn phí khác nhau, thế cho dễ nhớ. Có nghĩa là đăng ký nhiều dịch vụ bằng chỉ một mật khẩu mà thôi, mật khẩu phụ thứ hai sử dụng dự phòng cho tình huống phát sinh rắc rối.

Để tạo những mật khẩu có độ an toàn, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng mật khẩu có ít nhất 8 ký tự trong đó có số, chữ hoa, chữ thường. Tuy nhiên, việc tạo ra một mật khẩu an toàn vẫn không quan trọng bằng việc bạn phải ghi nhớ nó.

Một ví dụ mật khẩu dễ nhớ: 153Botlbc

Dãy chữ nêu trên tạo ra từ câu thơ "Bầu ơi thương lấy bí cùng"

Sau đây là một vài mẹo có thể giúp bạn tạo các mật khẩu an toàn cao, dễ sử dụng nhưng rất dễ nhớ:

1. Phải đặt dãy số trước dãy ký tự chữ.

Tại sao? Vì khi bàn phím tiếng việt là VNI thì A1 lại biến thành Á còn E2 lại biến thành È.

2. Dãy chữ Botlbc là các chữ cái của một câu thơ hay danh ngôn mà bạn đã nhớ cực kỳ chắc chắn.

Tại sao? Trước hết là vì nó rất dễ nhớ đối với bạn nhưng lại khó đoán với kẻ gian và tin tặc. Hơn nữa vì các chữ cái nêu trên đều là phụ âm, phòng tránh việc gây lỗi khi bàn phím là Telex: Ví dụ OO lại biến thành Ô.


Ngoài ra, để tạo mật khẩu đặc biệt phức tạp bạn hãy xem thêm ở đây:
http://vnreview.vn/tin-tuc-an-ninh-mang/-/view_content/content/1883209/lam-the-nao-de-tao-mot-mat-khau-kho-bi-be-khoa
http://vnreview.vn/tu-van-web/-/view_content/content/1164025/6-meo-dat-mat-khau-an-toan-de-nho

Đoàn Hữu Long, Liên lạc
[meo-dat-mat-khau-an-toan-de-nho].
Ngày đăng 30/05/2016

No comments:

Post a Comment