Nov 9, 2016

Chỉ với 10 USD, Bạn sẽ tạo nên cơ đồ?

Năm 2015 không phải là năm có nhiều đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) đối với các công ty công nghệ. Dù cũng đã có một số đợt lên sàn mới của các công ty như Match Group thuộc IAC – công ty mẹ cũng sở hữu cả Tinder và OkCupid và công ty thanh toán điện thoại di động Square. Cả hai đã hoàn thành việc niêm yết trên thị trường chứng khoán – Match cuối ngày đã tăng 22% trong khi đó Square tăng 45%.

Một số báo cáo về việc lên sàn của các công ty công nghệ này, đã khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Nếu bạn đầu tư 10 USD vào những hãng công nghệ lớn nhất hiện nay, từ thời điểm lên sàn chứng khoán, thì cổ phiếu của bạn đạt giá trị bao nhiêu? Dưới đây là con số bạn nhận được tương ứng với giá trị đầu tư 10 USD vào mỗi công ty. Mặc dù con số này không bao gồm các khoản thanh toán cổ tức (là phần lợi nhuận sau thuế của công ty được dùng để chi trả cho các cổ đông) có thể làm cho số tiền bạn thu về được nhiều hơn nữa.

Chắc chắn, bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết, chỉ với số tiền đầu tư 10 USD (khoảng 220.000 vnd), có thể giúp bạn trở thành triệu phú, kiếm được 2 triệu đến 3 triệu USD, nhờ vào các hãng như Intel hayApple. Hoặc thậm chí là có một số tiền khổng lồ, lên tới 8,5 triệu USD (tương đương 187 tỷ vnd) từ công ty Oracle. Trong khi đó, các công ty công nghệ nổi tiếng hiện nay như Facebook hay Google, số tiền thu về còn khá khiêm tốn, chỉ vài chục hoặc vài trăm đô-la Mỹ.

Zynga: khoảng 2,6 USD (hơn 50.000 vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 16 tháng 11 năm 2011

Box: khoảng 9,4 USD thu về (hơn 200.000 vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 23 tháng 1 năm 2015

Twitter: khoảng 9,96 USD (hơn 200.000vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: ngày 7 tháng 11 năm 2013

Alibaba: khoảng 11 USD (gần 250.000 vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 19 tháng 9 năm 2014

Facebook: 28 USD (gần 600.000 vnd). Ngày lên sàn 18 tháng 5 năm 2012

Google: hơn 147 USD (hơn 3 triệu vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 19 tháng 8 năm 2004

Yahoo: hơn 600 USD (hơn 12 triệu vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 12 tháng 4 năm 1996

Intel: hơn 2.8 triệu USD (gần 60 tỷ vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 13 tháng 10 năm 1971

Apple: hơn 3 triệu USD (hơn 66 tỷ vnd). Ngày lên sàn chứng khoán: 12 tháng 12 năm 1980

Cisco: gần 4.4 triệu ( gần 97 tỷ vnd). Ngày lên sàn: 16 tháng 2 năm 1990

Amazon: hơn 4.4 triệu USD (gần 97 tỷ vnd). Ngày lên sàn: 15 tháng 5 năm 1997

Microsoft: hơn 7.4 triệu USD (hơn 162 tỷ vnd). Ngày lên sàn: 13 tháng 3 năm 1986

Công ty Oracle: gần 8.5 triệu USD (tương đương 187 tỷ vnd). Ngày lên sàn: 12 tháng 3 năm 1986

Nguồn từ BL được soạn bởi: http://adamcryptocurrency.blogspot.com/
[10-usd-dau-tu-vao-facebook-trieu-phu]. rev
Ngày đăng 06/05/2016

No comments:

Post a Comment