Nov 16, 2016

Token là gì? Tại sao lại nhân đôi số Token?

Token là gì?

Khi bạn mua bất kì một gói giáo dục nào (4 triệu đ; 16,8 tr, 32,5 tr, 96 tr, 159 tr...trong đó 30 Euro là phí để mở tài khoản) số tiền này sẽ được quy đổi ra một tài khoản gọi là Tokens, từ Token ta mới có thể làm lệnh cho nó khai thác đồng OneCoin (giá để mua OneCoin thay đổi theo thời gian, càng ngày sẽ càng tốn nhiều Token hơn để đổi được 1 đồng OneCoin. Tháng 1/2015 thì 4 Token = 1 onecoin, Tháng 3/2016 là 57 Token= 1 onecoin). Dưới đây là các gói đầu tư dành cho thành viên:


Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Tại sao lại nhân đôi số tokens?

Vì tập đoàn muốn ưu đãi cho thành viên bản đầu với quyền lợi hấp dẫn nhất, ban đầu giá chỉ tăng lên chậm nhưng khi có nhiều nhà đầu tư vào thì giá cứ tiếp tục tăng.

Khi đạt tới giá trị khoảng hơn 0,2 euro/1 token thì bắt đầu số token chia tách ra (nhân đôi) đồng thời giá mỗi token giảm đi 1 nửa và lại tiếp tục chu kì tăng mới. Dự báo giá trị đồng onecoin trong vòng 3 năm tới:

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

[token la gi tai sao nhan doi]. rev
Ngày đăng 16/04/2016