Jul 22, 2017

Starter Package € 140

An introductory level in financial market. For learners who have no previous experience or education in finance, but wish to receive elementary level of understanding and improve their skillset. Includes Level 1 of OneAcademy’s e-learning program. Students will gain basic financial literacy and be introduced to financial products and the concept of trading.

The starter membership gives the option to request 800 FREE promotional tokens which can be put into cryptocurrency mining and generates 110 BV points for network bonuses.
===============

Starter là gói đăng ký onecoin dành người học về tài chính ở mức độ đầu tiên. Là chương trình cơ bản giới thiệu về tài chính, kinh doanh, cung cấp cho học viên các tài liệu đọc trực tuyến, các bài thuyết trình qua video, các bài kiểm tra và chứng nhận để bắt đầu khám phá về các chuyển đổi.

Đặc điểm:
– Giá 140 EUR = 110 EUR + 30 EUR (đã bao gồm 30 EUR phí mở tài khoản).
– Gói Strater được nhận 1 khóa học tài chính trực tuyến.
– Nhận 800 Tokens ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Được 1 lần Chia Tách Tokens.
– Chờ Chia Tách xong mới Mining (nếu Mining ngay sẽ không được nhân đôi).
– 110 BV Points. 100 OLP points daily*

Quyền lợi xây dựng hệ thống:
+ Hoa hồng trực tiếp 10%.

Theo bảng giá mới áp dụng cho VN từ ngày 29/08/2016, thì giá niêm yết là 4.025.000 VND.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073.
[Starter 4,3 trieu 110 euro]. rev
Ngày đăng 09/04/2016