Dec 23, 2016

Premium Trader Package € 10000

Recommended for those interested in reaching a high level of proficiency in understanding the effect of behavioral biases in asset management and trading. The package offers 6 educational levels with focus on “Behavioral Economics” and the set of biases you might be affected by on the stock market. This package will give you a brief, yet informative overview on the IPO process and history as a preferred form of obtaining capital of every business venture that wishes to expand its operations.

The premium membership allows the member to request 120 000 FREE promotional tokens which can be put into cryptocurrency mining and generates 13 750 BV points for network bonuses.
===============

Gói Premium Trader là gói sản phẩm bao gồm 6 cấp độ của chương trình giáo dục trực tuyến OneAcademy. Đặc điểm của gói này là khi nâng cấp từ Tycoon, bạn sẽ được khai thác Onecoin ngay mà không cần chờ nhân đôi.

Đặc điểm:
– Giá: 10.030 Eur = 10.000 Eur + 30 Eur, đã bao gồm 30 Eur phí mở tài khoản.
– Nhận 120.000 Tokens ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Được Chia Tách 03 lần, nếu kích hoạt cùng code 140e.

Quyền Lợi Xây Dựng Mạng Lưới: Tập đoàn Onecoin chi tiền vào các hoạt động tiếp thị MLM nhằm nhanh chóng tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn cầu, chấp nhận sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch mua bán, chuyển tiền.

+ Hoa hồng kết nối trực tiếp: 10%.
+ Hoa hồng doanh số nhánh yếu: 10%.
+ Hoa hồng cộng hưởng: 10% Hoa hồng nhánh yếu của F1, 10% của F2, 20% của F3, 25% của F4.
+ Hoa hồng khởi động nhanh: 10%.
+ Maxout tối đa thu nhập 35.000 €/tuần.
+ Được tính 13.750 điểm BV và 6500 điểm OLP hàng ngày.
+ Tập đoàn qui định thời hạn phải lưu ký Onecoin là 60 ngày làm việc, được bán tối đa 1.5 % tổng số Onecoin, hạn mức tối đa 120 €/ngày.

Theo tỷ giá áp dụng năm 2017, thì giá niêm yết 395.312.500 VND.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[Premium Trader goi 427,1 trieu 13750 euro]. rev
Ngày đăng 09/04/2016