Oct 20, 2017

Nguồn gốc của đồng tiền, đồng tiền điện tử Bitcoin

Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán.https://drive.google.com/file/d/0BwUd87yd86QbQzA0T3Q1LU1kbUE/preview

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[nguon-goc-cua-dong-tien-dien-tu]. rev
Ngày đăng 01/04/2016

1 comment:

  1. YoBit lets you to claim FREE COINS from over 100 unique crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as much as coins you can from the available offers.

    After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and keep claiming.

    You can click CLAIM as much as 30 times per one captcha.

    The coins will safe in your account, and you can convert them to Bitcoins or any other currency you want.

    ReplyDelete