Oct 6, 2017

Các Webinar Tiếng Anh (English OneLife Webinar)

Webinar là một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi công ty Onecoin và truyền tải đến một nhóm (tối đa 200) người trên máy tính của họ thông qua Internet. Webinar được viết tắt từ hai từ web-based (trên nền tảng web) và seminar (hội thảo, hội nghị).

Danh sách phát gồm nhiều Webinar:https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0vETfRmCJ49hmCsH325RLfI4ccZO8rP
---------------------------------
Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng ≡ ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video cũ hơn để chọn lựa video muốn xem. Hãy bấm vào biểu tượng bánh xe ở góc bên phải, để chọn tính năng dịch phụ đề sang tiếng Việt.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[Các Webinars Tiếng Anh (English OneLife Webinars)]. rev
Ngày đăng 10/04/2016

No comments:

Post a Comment