Sep 13, 2017

Bill Gates nói về tương lai của mobile banking

Trong cuộc phỏng vấn với The Verge, Bill Gates đã nêu ra những hậu quả khi người nghèo không thể tiếp cận các dịch vụ tài chính. Ông cũng chỉ ra hệ thống ngân hàng hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người và nhấn mạnh cần có dịch vụ tiên tiến hơn trên điện thoại để thu hút người dùng.https://drive.google.com/file/d/0BwUd87yd86QbZ3RDLTdYMjB3d2s/preview

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[Bill Gates noi ve tuong lai cua mobile banking]. rev
Ngày đăng 02/04/2016

No comments:

Post a Comment